Kolosy za rok 2013 – Damian Wolf Wagabunda – 181. Samotnie przez Amerykę Południową


film: Damian Cejlowski
0:00 – Damian Wolf Wagabunda
miejsce: Gdynia Arena