Kolosy 2013 dzień 1

Azjatycki wagabunda
Łukasz Stecko

Jak szybka jest Islandia?
Marcin Jank, Jacek Tenderenda

Dookoła świat(ł)a
Katarzyna Dybżyńska