Damian Wolf Wagabunda – Kolosy za rok 2013 – 181 dni Samotnie przez Amerykę Południową – Radio Gdańsk


film: Damian Cejlowski
dźwięk: Radio Gdańsk
0:00 – Damian Wolf Wagabunda
miejsce: Gdynia Arena