Adrian Gronek – Alaska

film: Dinomag https://www.facebook.com/pages/Dinomag/327150537326743 , Damian Cejlowski

0:00 – Adrian Gronek

miejsce: Gdynia Arena