Artur Dziambor – likwidacja ZUS, Polska gospodarka

film: Damian Cejlowski