Water Jug – XIII Gdynia Blues Festival


film: Damian Cejlowski, Marek Głuszczak