John Prine – Angel From Montgomery wyk. Jo & Lazy Fellow


film: Damian Cejlowski

Joanna Knitter – vocal, acoustic guitar
Piotr Augustynowicz – guitar
Krzysztof Pomierski – bass
Igor Augustynowicz – drums